RETO för HOPP

Gratis hjälp åt alla med drog- alkoholmissbruk

Vi hjälper dig inn på rett spår!

Du behöver inte vara ensam

PROGRAMMEN

Vistelsen i Reto är gratis för alla som behöver och söker vår hjälp. Vi kan ta emot hjälpsökande med kort varsel. Personer som söker hjälp kommer genom samtal med oss att få mer information, och bestämmer då om de vill starta programmet. Deltagandet i vårt program måste vara frivilligt.

Programmet sträcker sig över en period på mellan 12-18 månader, beroende på individuella behov och framsteg. Tiden kan förlängas om det terapeutiska teamet anser det nödvändigt, och det beror främst på individens motivation och situation.

Den som söker hjälp kommer att vara i ett av våra hem i Sverige eller Spanien. Det är olika hus för män och kvinnor, där det alltid finns personal närvarande. Alla större centra (Spanien) har socialarbetare, psykologer och läkare tillgängliga.

Personer som söker hjälp deltar frivilligt i programmet, och kommer att lämna detta när de vill, eller när ansvarig personal tror att det är försvarbart.

 

TRE FASER

Programmen har tre faser:
Detoxification, Rehabilitering og Tilbaka til samhället.

1. Detoxification

Detoxification är den mest utmanande och svåraste fasen. Den tar ungefär 15 dagar. Det viktigaste vi gör i denna fas är att motivera användaren (som går igenom behandlingen) att uthärda.

Den första delen handlar om total avgiftning genom skräddarsydda terapeutiska medel i syfte att bättre förstå de fysiska problem som orsakas av droger / giftiga ämnen. Specifikt handlar det om att gå längre promenader, kontakt med naturen, physioterapi (ört- och blom-te), och massage som gör det lättare att komma igenom abstinensbesvär.

Kontakt med användarens tidigare miljö bör undvikas helt under denna fas. Under de första 15 dagarna, tillåts inte besök eller telefonsamtal, utan särskilda omständigheter.

Det är personalen i ett hem/center där användaren vistas som ger kontakter (familj/vårdnadshavare) all information om patientens utveckling. Emellertid är det möjligt att kommunicera via mail.

2. Rehabilitering

Efter första 15 dagarna på hemmet/centret, börjar den andra fasen. Nu uppmanas användaren att lära sig att leva med andra, att ta ansvar och bygga moral och nya värden.

Vi erbjuder individuell uppföljning och utvärdering. Aktiviteter under denna tid: Workshops som målning av bilar och restaureringsarbete, svetsning, snickeri, murverk, mekanik, klädsel, restaurering av möbler och utrustning och mer.

Fritidsaktiviteter som sport, friluftsliv, resor, läsning, och retreater. Släktmöten: Reparation och upprättning av familjerelationer är en av våra viktigaste mål, eftersom dessa relationer ofta har skadats allvarligt till följd av missbruk.

Dessutom kan våra arbetsledare ge stöd och hjälp till familjer som vill det.

 

3. Tilbaka til samhället

Tillbaka till samhället/återinträde på arbetsmarknaden anses vara den sista fasen av det terapeutiska programmet. I vissa fall uppkommer svåra problem i denna fas, som bör beaktas. Det är ofta ett dubbelsidigt problem. Användaren har ofta allvarligt skadade sociala relationer, utöver de utmaningar som uppstod när man lämnade arbetsmarknaden.

Medan användaren fortfarande är i ett av våra center, försöker vi att förbereda användaren på detta sista steget, genom deltagande i en av centrets aktiviteter. Det finns olika aktiviteter, som hämting av möbler, kläder og prylar, göra i ordning kläderna innan dom ställs ut i secondhandbutikerna, och mycket, mycket mer.

Genom dessa aktiviteterna söker vi både att ge särskild arbetsträning för användaren samtidigt som vi arbetar med attityd för att arbeta i allmänhet – inklusive områden som ansvar, disciplin, ordning och lagarbete. Genom att användaren deltar i en workshop, hjälpar man även till med den dagliga driften av centeret.

Villkor för behandling

  • Behandling i Reto är frivilligt och gratis. Vi rekommenderar att delta i programmet i minimum ett år.
  • En uppdaterad medicinsk rapport kommer att underlätta tillsynen på intaget. Dessutom kommer det att bli nödvändigt med pass (för dem som åker utomlands), patientjournaler, eventuella juridiska dokumenter. Fråga oss om du är osäker.
  • I programmet tillåts inte intag av skadliga ämnen: alternativa droger, alkohol, cigaretter, snus m.m.
  • Under avgiftning måste den som genomgår behandlingen underordna sig husets/centerets regler och acceptera att vara under ständig uppsyn.
  • Den som är i behandling, måste acceptera närvaron av en handledare.
  • Det förväntas att alla deltar i husets/centerets olika syssler, förutsatt att hälsotillståndet tillåter det (olika workshops, tvätt, städning, etc.).
  • Det är upp till varje hus/center att fastställa villkoren för besök, telefonsamtal, hantera pengar m.m.
  • Par behöver börja rehabiliteringen separat. När förutsättningarna är de rätta, sker återföreningen.
  • Det är inte tillåtet att använda bärbara datorer, mobiltelefoner, MP3-spelare eller liknande anordningar.