RETO för HOPP

Gratis hjälp åt alla med drog- alkoholmissbruk

Reto för Hopp är en kristen, ideell förening med ändamål att hjälpa människor med drog- eller alkoholproblem eller annan beroendeproblematik.

KORT OM RETO 

Organisationen ”Reto a la esperanza” (Utmaning till hopp) grundades 1985 i Spanien, med avsikten att ge gratis hjälp till alla som vill ha det, utan någon form av ras-, social-, religions-, sexuell eller sjukdomsbaserad diskriminering. Föreningen Reto för Hopp är en oberoende, privat och ideell förening som är oberoende av stöd från myndigheter, andra organisationer eller enheter.

Tusentals människor har deltagit i Reto internationellt. Vi har försökt att behandla alla individuellt, och tagit hänsyn till den enskildes personliga och sociala situation. Vi har både försökt och misslyckats, men har alltid ägnat oss helt åt uppdraget: att försöka hjälpa dem som är längst ned och ge dem hopp om ett nytt liv!

Läs mer om organisationen Reto på den spanska huvudsidan: asociacionreto.org

RETO Sverige

Föreningen Reto för Hopp grundades i Brålanda, september 2012. Det var en mix av personer från Norge och andra länder som startade arbetet i Sverige. Föreningens syfte är att ge gratis hjälp till narkotikamissbrukare och andra missgynnade personer, utan någon form av ras-, social-, religions-, sexuell eller sjukdomsbaserad diskriminering. Hjälpen ges frivilligt och utan ersättning. Hjälpen anpassas till varje persons behov. Föreningen söker vidare att driva förebyggande arbete som bland annat alkoholfria samlingar för ungdomar. Föreningen driver ekonomisk verksamhet, huvudsakligen secondhandförsäljning, som helt och hållet tillgodoses föreningens arbete. Föreningen får inte verka för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Vi försöker hjälpa hårt drabbade missbrukare, genom att erbjuda avgiftning vid ett av av Retos rehabiliteringscenter i Spanien. De som inte är hårt drabbade, får plats i ett av våran hem. Där stannar de en period för att tillsammans med oss ta del av våra aktiviteter. Reto Sverige har numera ett hem för män i Dalsland i Sverige.

Föreningen Reto för Hopp i Sverige bildades 2012.

EKONOMI OCH DRIFT

Föreningen Reto för Hopp är en oberoende, privat och ideell förening som är oberoende av ekonomisk stöd från myndigheterna.

Att ta del i olika arbetsuppgifter är en del av behandlingsprogrammet, men också som ett sätt att finansiera den dagliga verksamheten. Föreningen är således självupprätthållande.

Alla pengar som genereras av föreningen används av föreningen till sitt syfte – antingen nationellt eller internationellt.   Våran secondhand-store i Ed är ett exempel på hur vi får hjulen att gå runt utan stöd utifrån.