RETO för HOPP

Gratis hjälp åt alla med drog- alkoholmissbruk

Vi har samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Varför är det gratis?
Vi önskar hjälpa alla som vill ha hjälp och är motiverade. Därför är det viktigt att det inte finns något hinder i vägen, så som väntan på ekonomisk stöd t.ex. Vi finansierar verksamheten genom bland annat att folk ger möbler och saker till föreningen som säljs i secondhandaffärer.

Hur lång tid tar behandlingen?
Det är individuellt, men vi rekommenderar att tillbringa ett år eller mer i behandling.

Använder ni medicinering under behandlingen?
Vi använder inte medicinering under behandlingen.

Kan jag röka eller snusa under behandlingen?
Det är inte tillåten att röka eller snusa, eftersom vi vill hjälpa individen till ett liv fritt från beroende.

Kan jag göra vad jag vill under vistelsen/upphaldet?
Vi är alltid två ock två för att hela tiden kunne vara till uppmuntran och stöd för varann, och det är självklart viktigt att följa dom förordningar som finns på dom enskilda centra.

Kan jag avbryta behandlingen när jag vill?
Den som börjar behandlingen måste göra detta frivilligt, och alla är därför fria att lämna när de vill det.

Får jag enkelrum?
Det är inga enkelrum. Det finns flera skäl till detta, blant annat den personliga uppmärksamheten vi tror är nödvändig för ett positivt resultat.

Måste jag vara kristen för att påbörja behandlingen?
Nej. Vår avsikt är att ge gratis hjälp till alla som vill, utan någon form av ras-, social-, religions-, sexuell eller sjukdomsbaserad diskriminering.

Är Föreningen Reto för Hopp en kristen förening?
Vi tror att det enda som ger verklig frihet, är Jesus Kristus. Detta är kärnan i vårt rehabiliteringsarbete.

Försöker Reto att ”hjärntvätta” de som genomgår behandling?
Vår öppenhet – om vad vi står för ideologiskt – är användarsäker. Vår önskan är att hjälpa dem som behöver hjälp. Vi har inga dolda agendor eller ekonomiska motiv för vår verksamhet – men är drivna av vår tro på Jesus Kristus.

Kan jag lita på systemet? Finns det professionella närvarande
Organisationen Reto har sedan 1985 tagit emot människor med missbruk och hjälpt många till ett liv fritt från beroende. Större centra i Spanien har socialarbetare, psykologer och läkare tillgängliga.

Kan jag använda min mobil, dator, iPod eller liknande?
Tiden i rehabilitering är en tid för att konsentrera sig om att få på plats goda rutinger och ändra dåliga atityder, vi har erfarenhet med att dessa inte hjälper i tiden under behandling och är därför inte tillåtit. 

Undrar du något annat är det bara att kontakta oss!