Söndagsmöten och bibelstudium

Vi har Bibelstudium på Gestad varje torsdag kväll. Söndagar har vi Gudstjänst i Dals-Ed. Kontakta oss för info. Tel 0730478727