Söndagsmöten och bibelstudium

På grund av Coronapandemin har vi för tiden inga bibelstudium eller gudstjänster. Kontakta oss för info. Tel 0730478727