RETO för HOPP

Gratis hjälp åt alla med drog- alkoholmissbruk

Gratis hjälp utan väntelista

Kanske

«Vårt syfte är att erbjuda gratis hjälp, primärt åt alla med drog- och alkoholmissbruk.»

VÅRT SYFTE

Föreningen Reto för Hopps syfte är att ge gratis hjälp, primärt åt alla med drog- alkoholmissbruk. Reto är en privat och ideell förening som är oberoende av stöd från myndigheter och andra organisationer.

GRATIS  

Genom olika aktiviteter sysselsätts de som går i rehabilitering. Både som en del av behandlingen, men också som ett sätt att finansiera den dagliga verksamheten. Föreningen är därmed självförsörjande.

INTERNATIONELLT  

Reto är en internationell organisation och bedriver hjälparbete i många länder. Du kan hitta Reto i över 30 länder över hela världen. I Sverige började Reto arbetet i 2012.

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Varför är det gratis?
Hur lång tid tar behandlingen?
Kan jag röka eller snusa under behandlingen?
Vi har samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar här.

Behöver du hjälp? Ta kontakt!